• 1x Packtalk en 1x Freecom plakstrip en klem
 • 2x schoonmaakdoekje
 • 2x Velcro vierkant
 • 2x Velcro rechthoek
 • 1x microfoon cover
 • 1x Hybride- en staafmicrofoon cover, normaal
 • 1x Hybride- en staafmicrofoon cover, groot
 • 2x 45mm speaker cover
 • 2x 32mm speaker cover
 • 2x 32mm speaker sticker
 • 1x hybridemicrofoon sticker
 • 1x microfoonsticker
 • 2x 40mm speaker sticker